BTR

Referat

Bestyrelsesmøde BTR mandag d 2. juni kl. 19.30 hos Henriette

Deltagende: Ditte, Jesper, Hanne, Hirse & Henriette

Afbud fra Heidi & Pernille

Velkomst ønsket af Jesper

 1. Dyrene er nu alle på fold, og der er ikke observeret nogen form for uro mellem dem. Det er jo dejligt.
 1. Hanne Eskerod kunne ønske sig at der blev byttet rundt på foldene pga af det meget græs der er på pony folden, til de få ponyer  der går deroppe. H C skal lige være færdig med det sidste hø, om en 2-3 dage, så bliver ponyerne flyttet over hvor hestene går, og de bliver så flyttet ind på stykket ved siden af :-)
 1. Ditte vil få fat i en mundkurv til Julius, måske allerede i morgen tirsdag.
 1. To ponyer er fortsat nødt til at være inde om natten: Flamme & Belle.
 2. Priserne for dette er:  700 kr. for Belle som er en 3'er pony, og 750 kr. for Flamme. Der aftales desuden en pris for hest på 800 kr., hvis der skulle dukke én op der har brug for at gå inde om natten. Den ekstra pris er udelukkende for halm, da det forventes at hestene har spist sig mætte i græs ! PRISERNE er SOMMERPRIS !!!

Nye opstaldere:  

 1. Der er lavet 3 grønne velkomst mapper til Natasja Rømer, Katja (Flamme) og til Ann Svendsen .
 2. Skoleponyer: Ditte foreslår at vi afleverer Bossen tilbage igen, han er halt igen, og pt. er der kun 2 ryttere der bruger ham( når han ikke er halt). Ditte har talt at hun lige nu har 30 små ryttere, der kunne bruge en stor 3'er pony el evt en lille 2'er. Der aftales at Ditte forsøger at få kontakt på den 2'er hun har kig på nede ved Viborg, og vender tilbage til bestyrelsen. Er den ikke solgt og lyder ok, vil Ditte høre om Pernille vil med ned og kigge på den. Der aftales endvidere at vi konfererer frem og tilbage på tlf/mail om den , fremfor at indkalde til ekstra møde, hvis den er en mulighed :-)
 3. Opgørelse af undervisningstimer:  Hanne beder om at underviserne afleverer regninger på hvem de har undervist , og hvor mange timer de har undervist hvér måned for eftertiden. Det er rigtigt svært for hende at holde styr på hvem der ellers starter / stopper hvornår osv. Ordningen træder i kraft fra d.d. :-) . Hirses elever skal desuden tilføjes inde på BTR's hjemmeside. Dette er også set i fht. de nye opstaldere, så de kan se hvornår der er undervisning...
 4. Forældreopbakning: Der er ikke gang i mange forældre i rideklubben, udover den gamle gænge. Hvordan mon vi kan få nogle af dem til at deltage mere aktivt i klubben? Skal der arbejdes på at lave et nyhedsbrev , hvor vi fortæller at vi har brug for flere hænder, hvis de gerne vil have flere aktiviteter. Ditte vil forfatte et nyhedsbrev med "ja-hatten" på :-D... Der snakkes desuden om, om der kan meldes ud at hvis ikke de hjælper, kan prisen på arrangementet blive dyrere...end for dem der har opbakning !  "krydse-af-lister", hvor forældre kan byde ind med hvad de kan hjælpe med ? Aftales at der vil blive nævnt noget om brugen for hjælp til sommerafslutningen.

Regnskabsgennemgang

Fremtidige mødedatoer

 1. Der aftales et afsluttende møde d. 7/7 kl 16.30-17.00 hos Hanne & Jesper, der er efter mødet spisning sammen med bestyrelsens familier..... Det praktiske omkring dette tager vi senere, så vi kan hjælpes ad med det praktiske...
 2. Evt.

 Bandits gamle sadel tog sadelmager Trine Olsen med til en kunde, og den har hun solgt for os, for 2500 kr.

Armanis Wintec sadel, vil Hanne forsøge at få solgt inden den blir helt sølle.

Der er lavet opmålinger til et sadelrum, det bliver inde i hjørnet af laden, med mulighed for at aflåse dette , evt. med kodelås. Det bliver isoleret og med varme i :-)

Bettina Hvidemose kommer i morgen, Hanne vil få hende til at checke så mange  af skoleponyerne som muligt , og ellers bestille ny tid til evt efterfølgende behandling.

Ditte har observeret at Julius ikke er glad, og at han ikke rigtigt gider de små ryttere. Desuden er Prins heller ikke helt på toppen... Så godt de lige kan blive kigget på :-)